By signing in you agree to AHEAD's Privacy Policy

Tikkurila adventure

Pirjon matka Tikkurilan ihmeisiin/On the way to the wonders of Tikkurila

Keywords:
Tikkurila, Ihme, Wonders

GPS not available

Ihailtuamme Heurekan ilmassa leijuvia kuutioita järjestyimme ryhmäkuvaan. Eihän Heurekan kivipuisto meiltä karkaa.

After admiring the cubes of Heureka Science Center it was time for a group photo. We trusted that the stones in the stone park will not run away.GPS not available

Pakko kokeilla henkilökuvaa. Ulla joutui uhriksi mutta ei pannut pahaksi?

Had to try a portrait. Studying at the cafe. GPS not available

Tikkurila. Tärkeä risteysasema.

Tikkurila. Important railway station.GPS not available

Kivipuiston sponsorit ovat saaneet nimensä luetteloon.

Sponsors of the stone park have their names in the list.GPS not available

Oppaamme kertoo matemaatikko Penrosen kuvioista kivilaatoituksessa. Yksikään niistä ei ole toisensa kaltainen.

Our guide telling of mathematician Penrose's figures on the stones. All of them are unique.GPS not available

Vernissa, säästynyt osa Tikkurilan väritehdasta, nykyään nuorten taidekeskus.

Vernissa, remaining part of Tikkurila paint factory, nowadays a culture center for the young.GPS not available

Kosken keväisiä kuohuja. 

Spring waters of the nearby river.

 

 GPS not available


GPS not available


GPS not available


GPS not available


GPS not available


GPS not available


GPS not available


GPS not available


Comments

GPS not available

Heureka04


This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.